Nabídněte zábavu Vašim hostům zdarma!

pro bližší informace zavolejte 774 747 500

Napište nám

Soutěže

Jedním z pilířů podnikatelské filozofie naší firmy je rozšiřování povědomí o stolních fotbalech, šipkách a amatérském zpěvu a popularizace těchto sportů mezi hráčskou veřejností.

V praktické rovině se tato snaha projevuje aktivní účastí firmy Rosengart na pořádání oficiálních amatérských i profesionálních soutěží v následujících oblastech:

Turnaje ve stolním fotbalu
Turnaje v šipkách
Soutěže v amatérském zpěvu

Firma Rosengart je dlouhodobým partnerem následujících organizací:
Česká foosbalová organizace (www.foosball.cz)
Český šipkový svaz (www.sipky.org)
Česká šipková organizace (www.czechdarts.org)
Českomoravské sdružení pro Karaoke

Stolní fotbal

Česká foosballová organizace:
 • Vznikla v roce 1998
 • Pořádá soutěže jednotlivců a dvojic na čtyřech úrovních
 • Organizuje ligu družstev
 • Je členem mezinárodní organizace ITSF
 • Je přidruženým členem ČSTV

V oblasti fotbálkového sportu jsou pořádány turnaje:
 • Kategorie C
 • Kategorie B
 • Kategorie A
 • Mistrovství republiky
Sportovní sezóna probíhá každoročně od září do června následujícího roku.


Přehled turnajů ve stolním fotbale pro jednotlivce a dvojice
 • Turnaj kategorie C
  Turnaje kategorie C se hrají na lokální úrovni a mohou se jich účastnit i neregistrovaní hráči.
 • Turnaj kategorie B
  Turnaje kategorie B jsou turnaji krajského charakteru a konají se 8x do roka v období mezi turnaji kategorie A. Jsou otevřeny pouze pro registrované hráče. Výsledky se započítávají do krajského i republikového žebříčku.
 • Turnaj Kategorie A
  Turnaje kategorie A jsou turnaji republikového charakteru a konají se 5x do roka. Jsou otevřeny pouze pro registrované hráče. Výsledky se započítávají pouze do republikového žebříčku.
Mistrovství republiky
Tato soutěž je pořádána 1x ročně a je otevřena pro registrované i neregistrované hráče bez nutnosti předchozí kvalifikace. Mistrovství republiky se koná v kategoriích jednotlivců, dvojic a smíšených dvojic (junioři, ženy a muži). Výsledky se, kromě výsledků smíšených dvojic, započítávají do žebříčku jednotlivců a dvojic. Dále se pořádá Mistrovství repuobliky v technických disciplínách (Forward shoot out, Goalie war, 2 ball rollerball)


Přehled turnajů ve stolním fotbale pro družstva

Liga - Liga ve stolním fotbale je soutěží družstev. V rámci 13 regionů se koná ligová soutěž s následující strukturou (řazeno od nejvyšší soutěže k nejnižší):
 • 1. liga
 • 2. liga
 • 3. liga
 • Oblastní divize
Mistrovství republiky družstev
Hraje se jednou do roka a účastní se ho družstva, která se nominovala z první ligy ve své oblasti.

Mezinárodní turnaje
Dvakrát ročně se konají mezinárodní turnaje započítávané do světového žebříčku. Jedná se o turnaje kategorie ITSF Pro tour a ITSF Masters series

www.foosball.cz - Stránky České foosballové organizace

www.table-soccer.org - Stránky mezinárodní federace ITSF (International table soccer federation)

Šipky

Český šipkový svaz:
 • Byl založen v roce 1996
 • Pořádá celoplošné soutěže jednotlivců, dvojic a družstev v moderních šipkách
 • Prostřednictvím Unie šipkových organizací je přidruženým členemm ČSTV
V oblasti šipkového sportu jsou pořádány turnaje:
 • Open
 • Masters
 • Grand Prix
 • Mistrovství republiky
Neregistrovaní hráči se mohou zúčastnit turnajů kategorie Open, turnaje kategorií Masters, Grand Prix a Mistrovství republiky jsou otevřeny pouze pro registrované hráče.

Pořadateli turnajů Open jsou sami hráči či provozovatelé pohostinských zařízení, Turnaje Masters, Grand Prix a mistrovství republiky jsou pořádány Českým šipkovým svazem. Jednotlivé krajské šipkové svazy si kromě těchto hlavní soutěží republikového žebříčku mohou pořádat také své vlastní turnajové okruhy.

Sportovní sezóna probíhá každoročně od září do června následujícího roku.


Přehled šipkových turnajů pro jednotlivce a dvojice
Turnaje jsou seřazeny od nejnižší úrovně vzestupně.
 • Turnaje Open
  Turnaje Open se hrají na lokální úrovni a mohou se jich účastnit i neregistrovaní hráči. Počet těchto turnajů není omezen.
 • Turnaje Masters
  Turnaje Masters se hrají na oblastní úrovni a jsou určeny pouze registrovaným hráčům. Probíhají v 7 soutěžních regionech 5x za soutěžní sezónu.
 • Grand Prix
  Celorepublikový turnaj konaný 5x za soutěžní sezónu. Mohou se ho účastnit pouze hráči nominovaní na základě výsledků z turnajů kategorie Masters a hráči z předních pozic republikového žebříčku.


Mistrovství republiky
Tato soutěž je otevřená pro všechny registrované hráče bez nutnosti předchozí kvalifikace. Mistrovství republiky se koná v kategoriích jednotlivců, dvojic a smíšených dvojic.


Přehled šipkových turnajů pro družstva

Liga - Šipková liga je soutěží družstev. Každý ze 7 oblastních šipkových svazů pořádá ve svém regionu ligovou soutěž s následující strukturou:
Řazeno od nejvyšší soutěže k nejnižší
 • 1. liga
 • 2. liga
 • 3. liga
 • oblastní divize

Mistrovství republiky družstev
Hraje se jednou do roka a mohou se ho zúčastnit pouze družstva, která se nominovala z první ligy ve své oblasti.

www.sipky.org

Zpěv

Českomoravské sdružení pro Karaoke